Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2022 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Účinky elektrosmogu na okolie

Okolo každého zariadenia, ktoré vyžaruje sa vytvorí pole žiarenia. Napr. okolo elektrického vedenia domovskej inštalácie, v ktorom tečie prúd do spotrebiča sa vytvára elektromagnetické aj magnetické pole, ktorého intenzita závisí od veľkosti prúdu. Najčastejším zdrojom žiarenia sú mobilné telefóny a sieť vysielačov mobilnej siete. Veľmi rozšíreným zdrojom sú wifi modemy pre internetové spojenie a modemy káblovej televízie s internetom s wifi vysielačom, počítače a tablety pracujúce s wifi spojením. Tieto vysielajú silnejšie žiarenie než mobilné telefóny. Vyžarujú však aj všetky bezdrôtové zariadenia (myši, tlačiarne a pod.). Mnohé úsporné žiarivky ale aj obyčajné žiarivky tiež vyžarujú a prispievajú tak k elektrosmogu.

Intenzita žiarenia sa zmenšuje so zväčšením vzdialenosti od zdroja. Okrem vzdialenosti od zdroja je intenzita ovplyvnená mnohými faktormi. Rôzne materiály prepúšťajú žiarenie, iné predstavujú prekážku, ktorá tlmí prechádzajúce žiarenie v určitej miere. Ľahko prepúšťa sadrokartón, drevo. Žiarenie tlmí tehlová stena, betónová stena a strop, vrstva zeminy. Miera tlmenia závisí od ich hrúbky.

Tlmiaci účinok môže mať aj zatvorené okno s dvojitým sklom plneným argónom. Intenzita žiarenia v izbe bude preto pri otvorenom okne vyššia ako pri zatvorenom.

Tlmenie však nestačí na dôkladnú izoláciu. Tak napríklad mobilný telefón spoľahlivo funguje aj na chodbách administratívnych budov, hoci z vonkajšieho prostredia prechádza signál cez dve-tri steny. Ak je aj miestnosť obklopená hrubými stenami, alebo je pod zemou, signál pre mobilný telefón je dostatočný, stačí pivničné okno.

V celokovovom výťahu, ktorý tvorí Faradayovu klietku (tieni proti elektrickému a elektromagnetickému poľu) stačí ventilačný otvor, alebo sklené okienko na dverách a signál vojde v dostatočnej intenzite.

Steny a budovy majú okrem tlmiaceho účinku ešte jeden vplyv na šírenie žiarenia tým, že na povrchoch vzniknú odrazy, najmä vo frekvečných pásmach používaných mobilnými telefónmi. Odrazy žiarenia z vysielačov vznikajú na budovách ale aj na bytových stenách. Preto na vonkajšom priestore aj v bytoch sa môže intenzita žiarenia v rôznych miestach veľmi líšiť. Škodlivé účinky elektrosmogu sa prejavujú aj na elektronických a elektrických zariadeniach. Spomeňte si na to, že v lietadlách bolo ešte nedávno zakázané používať počítače, mobilné telefóny. Riadiace systémy moderných lietadiel sú dnes už dostatočne chránené proti rušeniam.


Nečakaná oblasť škodlivosti elektrosmogu je reprodukcia hudby. Prejavuje sa to v špičkových zariadeniach kategórie High End. Aj nepríliš silné rušivé polia indukujú v zosilňovačoch, reproduktoroch, kábloch rušenia, ktoré sa prejavujú v tom, že priestorová lokalizácia nástrojov, spevu je neistá, čistota a vernosť zvuku je znížená. Tu nepomôžu ani akokoľvek tienené káble a drahé zariadenia. V tejto oblasti mám bohaté skúsenosti.

BTS Antena