Videá o elektrosmogu - Predaj high-end audio, akustika | Zalan Schuster Acoustics
Nechajte si poradiť vašimi ušami

© 2018 Zalan Schuster

Videá o elektrosmogu

Pozrite si vzdelávacie videá o elektrosmogu, ktoré postupne s časom rozšírim.

Tienenie nízkofrekvenčných striedavých magnetických polí pomocou z amorfnej kobaltovej fólie MCL61 v splálni.

Plný signál - nebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření


Česká Televize

Dr. Magda Havas

Živá analýza krvi pred a po použití mobilného telefónu