Nechajte si poradiť vašimi ušami

Ochrana osobných údajov     © 2024 Zalan Schuster

ZS Acoustics

Rád počúvaš hudbu?

Tak sa prihlás do High-End Audio Clubu.

Klub pre fanúšíkov hudby ktorí ocenia počúvanie hudby
v high-end kvalite.


• stretni sa s ľuďmi s podobným záujmom

• získaj skúsenosti od ostatných členov a zo stretnutí

• nepravidelné stretnutia, na ktorých sa budeš dobre cítiť, aj sa niečo naučíš

• audio stretnutia budú na rôznych miestach, aj u členov klubu a môžeš sa aktívne zapájať do diania

• High End Audio Clubom dokážeme organizovať a dosiahnuť také ciele, ktoré by sme sami nemohli uskutočniť

• ďalšie výhody, konzultácie a interné informácie len pre členov

• členstvo je bez členského príspevku


Zalán Schuster, zakladateľ High-End Audio Clubu

Mierová 85, Bratislava, email: zalansch@hotmail.com

Do you like listening to music?

Then register to High-End Audio Club

A Club for music fans who appreciate listening to the music in high-end quality


• meet people with similar interests

• get experiences from the meetings and other club members

• you will not only enjoy but also learn something new on these irregular meetings

• audio meetings will be held on different places, at club members and you are welcome to actively participate in them

• with the help of the audio club we can organize and achieve such goals, that one cannot reach on their own

• further benefits, consulting and internal information for club members only

• membership is free

Zalan Schuster, The Founder of High-End Audio Club

Mierová 85, Bratislava, email: zalansch@hotmail.com

Prihláška Register